مقررات ر خدمت فرزندان ایثارگران

درخواست حذف این مطلب

ستاد کل نیروهای مسلح مقررات ر خدمت فرزندان ایثارگران را ابلاغ کرد

در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح آمده است: در اجرای بند «د» ماده 88 قانون پنج ساله ششم توسعه کشور و برابر توافق انجام شده فی م ن رئیس مجلس شورای ی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه هر ساله تعداد حداکثر بیست هزار نفر از فرزندان ایثارگران که دارای بیشترین درصد جانبازی، و رزمندگی هستند یا تجمیع امتیاز جانبازی، رزمندگی و آنان به بالاترین امتیاز برسد، برابر ضوابط و فرآیند زیر از ر خدمت بهره مند خواهند گردید:
1 - برای تعیین افراد واجد شرایط دارای اولویت برای هر سال، کلیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان دارای فرزند ذکور خدمت نکرده، اعم از اینکه در سن مشمولیت باشند یا نباشند در تاریخ و مدت زمانی که به زودی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام می شود، با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

ادامه مطلب