اطلاعیه در مورد نوع پرداخت در دفاتر پلیس+10

درخواست حذف این مطلب

شرکت پژوهش و توسعه ناجی در اطلاعیه ای اعلام کرد :


به اطلاع کلیه مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی می رساند از تاریخ 24 تیرماه 1396 کلیه هزینه های مربوط به خدمات (تعرفه و دیون تی) از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در دفاتر اخذ می شوند و پرداخت از طریق اینترنت، عابر بانک و فیش های واریزی قابل قبول نیست.
یعنی فقط باید از طریق پوزهای موجود در دفاتر پلیس+10 واریزها انجام شود چه واریزهای ارگانها مثل وزارت کشور و یا ثبت احوال چه واریزهای بابت کارمز دفاتر پلیس+10 حتما سعی کنید کارت شتاب متصل به شبکه شتاب بانکها را به همراه داشته باشید.
منبع epolice.ir